top of page

A bér- és jövedelemadó legfontosabb változásai 2023-ban

2023-tól különböző változások történnek a bér- és jövedelemadón belül a kulcsok, adójóváírások és levonások terén.

 

Box 1

Számos lényeges változás az ugynevezett 1es boxban : munkából és ingatlanból származó adóköteles jövedelem.


Az alap százalék csökken 2023-ban a 37,07 százalékos alapadó 0,14 százalékponttal 36,93 százalékra csökken. Az alapadó 2023-ban 73.031,- euróig terjedő jövedelemre vonatkozik. Ez az összeg a sávhatár rendszeres éves indexálásával, valamint 740 eurós allami csökkentéssel jött létre. A felső ráta nem változik, és 49,5% marad.


Adójóváírás (nem ) kifizetése = Heffingskortingen A nem, vagy alacsony jövedelemmel rendelkező adózó esetében az adójóváírásra való jogosultság magasabb lehet, mint az esedékes adó. Ebben az esetben az adójóváírás egy része nem kerül jóváírásra. 2022-ben a vissza nem térített általános adókedvezmény, a munkavállalói adókedvezmény és a jövedelemarányos kombinációs adókedvezmény bizonyos feltételek mellett még 6,67%-os mértékig folyósítható volt. Az adózónak adópartnerrel kellett rendelkeznie, hogy élhessen ezzel a lehetőséggel. 2023-tól már nem lehet adókedvezményt fizetni az 1963. január 1-jén vagy azt követően született adózók után.


Megnövekedett foglalkoztatotti adókedvezmény és gyorsabb csökkentés = Arbeidskorting A foglalkoztatott személy adójóváírását 2023-ban növelik azon munkavállalók esetében, akik €37.697 és €115.301 euró közötti jövedelemmel fizetnek jövedelemadót. 2023-ban a munkavállaló adójóváírása az első fordulóponton €884 euró (2022-ben €470 euró), a második fordulóponton €4.605 euró (2022-ben €3.887 euró), és eléri az €5.052 eurót (2022-ben €3.887 euró, €4.260 2022-ben) a harmadik fordulóponton. A csökkentési százalék 5,86%-ról 6,51%-ra emelkedik.


Fordulópontok foglalkoztatott személy adójóváírása esetében Azok a jövedelmek, amelyeknél csökkentik a munkavállaló adókedvezményét, a törvényben meghatározott minimálbérhez (wml) kapcsolódnak. A wml-t 2023-ban több mint 8%-kal növelik. Ez az emelés a WML szokásos bérfejlesztéssel történő indexálásán felül jár. Döntés született arról, hogy a WML ezen extra emelése ne érintse a munkavállalók adókedvezményének fordulópontjait. Ezek a fordulópontok tehát az éves indexálás miatt csak jobbra tolódnak el.


Levonások mértéke = Aftrekposten A levonás mértéke 2023-ban 36,93%-ra csökken (40% volt). Ez a százalék tehát megegyezik a kétsávos rendszerben érvényes alapszázalékkal, és ehhez kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy mindenki, akinek a jövedelme a második sávban ( €73.031 eurónál magasabb), az (alacsonyabb) alapkamat mellett levonja a levonható kiadásnak azt a részét, amely a magasabb adósávba esik. Ez vonatkozik többek között a jelzáloghitel-kamat-levonásra, a vállalkozói levonásra és a személyi levonásra.


Az átlagolási megállapodás lejár = Middelingsregeling Az átlagolási rendszer az 1. rovatban szereplő, erősen ingadozó jövedelmű emberek számára lehetőséget kínált arra, hogy jövedelmüket három évre átlagolják. Ez a rendszer 2023. január 1-jével megszűnik. Az utolsó időszak, amelyre vonatkozóan még használható átlag, 2022-2023-2024.


A részvényopciók adózási pillanata eltolódik Az alkalmazottak néha részvényopciót kapnak jutalomként a munkáltatójuktól. A részvényopció feljogosítja a munkavállalót arra, hogy meghatározott időn belül, előre meghatározott áron megvásárolja a vállalat részvényeit. A munkavállaló jelenleg is adót fizet a részvényopciók után, amikor az opciós jogokat részvényekre váltják. 2023-tól az adózási pillanat a részvények kereskedhetőségének pillanatára tolódik el. Lesz opcionális konstrukció: a munkavállaló továbbra is választhat adófizetést az opciók lehívásakor, még akkor is, ha a részvények még nem forgalmazhatók.


Szabad hely WKR 2022-ben a mérlegelési kör az adóköteles bértömeg első €400.000 eurójának 1,7%-át teszi ki (első sáv), és 1,18%-át a fennmaradó bértömegnek (második sáv). Az első sáv százalékos aránya a 2023-as naptári évre csak 3%-ra emelkedik. 2024-től az első sáv százalékos aránya 1,92% lesz. A második zárójelben szereplő százalék változatlan marad.


Az önálló vállalkozói levonás fokozatos megszüntetése = Csak a kezdő vállalkozói kedvezmény! 2023. január 1-jétől az önálló vállalkozók levonása €6.310 euróról €5.030 euróra csökken. Az önálló vállalkozók levonását a következő években fokozatosan megszüntetik, 2027-ben €900 euróra csökken.


Magasabb adómentes utazási kedvezmény 2023. január 1-től a maximális adómentes utazási kedvezmény kilométerenként €0,19 euróról €0,21 euróra emelkedik. Az emelés lehetőséget kínál a munkáltatóknak arra, hogy a munkavállalók utazási költségeit magasabb összegben térítsék meg adómentesen. Az alkalmazottak így kompenzációt kapnak a magasabb szállítási költségekért. Az intézkedés a vállalkozókra és a jövedelemadó-célú jövedelemre jogosultakra is vonatkozik. 2023-tól az üzleti utazások megemelt, kilométerenként €0,21 eurós összegét is levonhatják nyereségükből.


 Az emelés a következőkre is vonatkozik:

 - beteglátogatással kapcsolatos utazási költségek;

 - a fogyatékkal élők hétvégi és ünnepnapi költségeihez teljesítmény-pótlék;

 - adománylevonás, ha az önkéntes lemond az utazási költségekről.Box 2

Vonatkozó változások a 2. rovattal kapcsolatban: jelentős kamatból származó adóköteles bevétel.


Hatékonysági ráta megszűnt A szokásos bérrendszerben a hatékonysági ráhagyás 2023-tól megszűnik. Aki a saját cégénél dolgozik, annak szokásos bért kell fizetnie magának. Ennek meghatározásakor ezt egyebek mellett a leginkább összehasonlítható foglalkoztatásból származó bérekkel vetik össze. 2022-ig bezárólag a bért a leginkább összehasonlítható foglalkoztatásból származó bér 75 százalékában lehetett megállapítani. A 25%-os különbséget hatékonysági ráhagyásnak nevezzük.


Megszűnik az induló vállalkozások szokásos bérrendszerének kivételezett helyzete 2017. január 1-től a szokásos fizetési rendszer kivételt tartalmaz az innovatív startup-ok igazgató-nagyrészvényesei (DGA) számára. Ezzel a rendszerrel a DGA a minimálbérben állapíthatja meg az adóköteles bért, így több pénz marad a startup-ban a növekedéshez. Ez a program 2023. január 1-jén jár le.


3 Gépjárműadó = Súlyadó

A gépjárműadók tekintetében fontos a kibocsátásmentes személygépkocsikra vonatkozó kiegészítés. A listaár, amelyre a károsanyag-kibocsátásmentes személygépkocsik kiegészítő kedvezménye vonatkozik (plafon), 2023-ban €35.000 euróról €30.000 euróra csökken. A károsanyag-kibocsátásmentes személygépkocsik normál ráadási százalékos kedvezménye továbbra is 6%. A normál hozzáadási arány 22%, így a károsanyag-kibocsátásmentes személygépkocsikra vonatkozó felső határ 2023-ban 16%-ra emelkedik. A kibocsátásmentes személygépkocsik kiegészítéséből származó kedvezmény 2023 felett tehát maximum €1.800 euró. A normál ráadási százalék kedvezménye és a károsanyag-kibocsátásmentes személygépkocsik felső határa 2026-ig tovább csökken.

3 megtekintés

Comments


bottom of page